Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
  • תמונת הסופר/תאורנה גולדמן

ביטול הסכם מכר בשל סירוב רוכש להשלים את קבלת החזקה בדירה

נשאלת השאלה האם במקרים בהם כבר העביר הרוכש את מלוא התמורה לקבלן, יכול הקבלן לבטל את החוזה עקב סירובו של הרוכש לקבל את החזקה בדירה לידיו.


בפסק דין( (ת"א) 27927-09-16 י.ד. עשוש תשתיות בע"מ נ' מזגאבקר) שניתן בבית המשפט המחוזי בנובמבר 2019, נדונה הסוגייה הנ"ל. במקרה זה הרוכש אכן קיבל לידיו את מפתחות הדירה והעביר אליה את חפצי המשפחה, אבל המשפחה לא עברה להתגורר בה בפועל, ובהתאם גם סירבו לחתום על "פרוטוקול המסירה". הרוכש טען כי התגלו בדירה ליקויים אשר הופכים את הדירה ל"בלתי ראויה למגורים". לדבריו הדירה לא הייתה מחוברת לחשמל, היו חסרים בה הכלים הסניטריים, היא הייתה מלאה חצץ וחול ועוד ליקויים. הרוכש דרש כי יתוקנו כל הליקויים לשביעות רצונו, אחרת לא יסכים לקבל לידיו את החזקה בדירה. מנגד טען הקבלן כי " הנתבע עושה דין לעצמו ומסרב לקבל את החזקה בדירה".


נוצר מצב בו מלוא התמורה נמסרה לקבלן, אבל מנגד סירב הרוכש, מיוזמתו שלו, לקבל את החזקה בדירה.


הקבלן הגיש לבית המשפט תביעה ובה טען כי הסירוב המתמשך של הרוכש לקבל לידיו את החזקה בדירה מהווה הפרה יסודית של הסכם המכר. הפרה יסודית לפי חוק החוזים, אשר מאפשרת לו לבטל את העסקה ואף לקבל מהרוכש פיצויים בגין הפרת ההסכם.


בית המשפט קבע כי ביטול הסכם המכר בשל סירוב הרוכש להשלים את קבלת החזקה בדירה, במקרה בו מלוא התמורה כבר הועברה לקבל, מהווה צעד בלתי מידתי, צעד אשר ניתן להצדיקו רק במקרים חריגים. עוד קבע בית המשפט כי ביטול ההסכם הוא צעד קיצוני ולא יכול שיהווה מעין כלי להענשת הרוכש על ידי הקבלן, וכי מדובר בחוסר תום מצד הקבלן.מטרת המאמר היא לחלוק מידע והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

ליצירת קשר: עו”ד אורנה שמש-גולדמן 054-2103152


3 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page