Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
  • תמונת הסופר/תאורנה גולדמן

מהו קניין רוחני?

כאשר מדברים על קניין רוחני מדברים על מכלול בזכויות בנכסים שאינם מוחשיים, והם פרי יצירתו של אדם.

קניין רוחני הגדרה:

למעשה זוהי קבוצת נכסים אינטלקטואלים, כגון מוזיקה וסרטים, ספרים ויצירות אמנות, צילומים, ציורים, המצאות, תכנות מחשב, סמלים או מילים שמזהים מוצר מסחרי, עיצובים של מוצרים ועוד, - אשר דיני הקניין

הרוחני מקנים ליוצריהם זכויות בלעדיות.


ככלל, דיני הקניין נועדו להבטיח קיום תמריץ ליצירות, להמצאות, לעיצובים ולכל השקעה שהיא בבניית מוניטין.


כדי להשיג זאת, החוק מעניק לאנשים ולעסקים זכויות קניין למידע ולמוצרים אינטלקטואליים שהם יוצרים, בדרך כלל לתקופה מוגבלת. זה נותן תמריץ כלכלי ליצירתם, מכיוון שהוא מאפשר לאנשים ליהנות מהמידע ומהסחורה האינטלקטואלית שהם יוצרים, ומאפשר להם להגן על רעיונותיהם ולמנוע העתקה. כל זאת מתוך הכרה כי ההמצאה, היצירה, העיצוב ובניית המוניטין מקדמים את טובת הכלל.


ההגנה באמצעות זכויות הקניין הרוחני מתייחסת ליצירה האינטלקטואלית כשלעצמה ולא לאובייקט הפיזי. לדוגמא: מכשיר מכני כלשהו שיוצר לפי המצאה – ההגנה לא תחול על המכשיר שהומצא, אלא על האמצאה עצמה, שהיא פרי המאמץ החשיבתי של הממציא . לא כל הנכסים הבלתי מוחשיים שייכים בהכרח למישהו. רוב המידע, הרעיונות והתגליות בעולם אינם שייכים לאיש והם ניתנים לניצול חופשי על ידי כל מי שרוצה לעשות בהם שימוש.


ישנם סוגים רבים של קניין רוחני, ומדינות מסוימות מכירות בהם יותר מאחרות. (על האמנות הבינלאומיות המחייבות נפרט במאמר נפרד).


זכויות הקניין הרוחני כוללות בעיקר את הזכויות הבאות:

פטנטים – הגנה על אמצאות של מוצרים ותהליכים טכנולוגיים.

סימני מסחר – הגנה על מילים, דמויות, סימנים או צלילים (ובמדינות מסוימות גם ריחות) המצביעים על מקור של טובין או של שירותים.

מדגמים – הגנה על העיצוב תעשייתי של המוצר (קווי דמות, צורה, דוגמא או קישוט).

זכויות יוצרים – הגנה על יצירות ספרותיות, דרמטיות, מוסיקליות ואומנותיות. הגנה מסוימת מפני תחרות בלתי הוגנת.

קיימות זכויות נוספות, כגון:

זכויות מבצעים ומשדרים, זכויות מטפחים, וכינויי מקור.


(*) מטרת המאמר לחלוק מידע והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

ליצירת קשר : עו"ד אורנה שמש-גולדמן 054-2103152


20 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page